توسط دکتر مهران آرمین | 9,270 بازدید
3 می پسندم

کراودینگ چیست و چرا بوجود می آید؟

کراودینگ به نامرتبی و در اصطلاح عامیانه به در هم بر هم بودن دندانها گفته میشود.کراودینگ زمانی ایجاد میشود که بین فضای قوس دندانی و فضای مورد نیاز برای رویش دندانها تناسب وجود نداشته باشد.فضای مورد نیاز برای رویش صحیح با محاسبه عرض تک تک دندانها اندازه گیری میشود و فضای موجود با اندازه گیری قوس دندانی.اگر فضای مورد نیاز از فضای موجود بیشتر باشد دندانها به ناچار در وضعیت نامرتب رویش مییابند و کراودینگ ایجاد میشود.

کراودینگ ارثی : این نوع کراودینگ زمانی بوجود میاید که این عدم تناسب اندازه فک و دندانها دلیل ارثی دارد.جالب است که ممکن است در پدر و مادر وجود نداشته باشد.به عنوان مثال مادر دندانهای کوچک و فک کوچکی دارد و هیچ نامرتبی دندانی نیز ندارد.پدر از دندانهای بزرگ و فک بزرگ برخوردار است و او نیز هیچ مشکلی ندارد.ولی فرزند فک کوچک را از مادر و دندانهای بزرگ را از پدر به ارث میبرد و کراودینگ ارثی ظاهر میشود

 

 

کراودینگ اکتسابی :  در کراودینگ اکتسابی عدم تناسب واقعی بین اندازه قوس دندانی و دندانها وجود ندارد.اما شرایط محیطی قوس دندانی را کوچک میکند.مثلا کشیده شدن زود هنگام آخرین دندان شیری باعث میشود مولرهای دایمی به سمت جلو حرکت کنند و باعث کوتاه شدن قوس دندانی شوند.از آنجایی که قوس دندانی از سن پنج سالگی دیگر رشد نمیکند این کاهش قابل جبران نیست و کراودینگ رخ میدهد.این موضوع اهمیت حفظ دندانهای شیری را نشان میدهد.

      

درمان کراودینگ :درمان کراودینگ به عوامل متعددی بستگی دارد.سن بیمار-شدت نامرتبی دندانی-زاویه دندانهای قدامی-رابطه فک بالا و پایین نسبت به هم-ضخامت لبها- برجستگی بینی و وضعیت چانه همگی در طرح درمان نقش ایفا میکنند.بعضی موارد بدون کشیدن دندان درمان میشوند اما برای درمان بیشتر موارد بخصوص کراودینگ ارثی باید تعدادی دندان کشیده شود.         دکتر مهران آرمین متخصص ارتدنسی