توسط دکتر مهران آرمین | 1,971 بازدید
2 می پسندم

آیا فشار ناشی از دندان عقل دلیل نامرتبی دندانها در اواخر دهه دوم زندگی است؟

شاید برای شما یا اطرافیانتان پیش آمده باشد که دندانهای کاملا مرتبتان در حدود بیست سالگی دچار نامرتبی شود.این اتفاق میتواند در فردی که درمان ارتدنسی کرده رخ دهد و نشانه ریلاپس (برگشت ) درمان تلقی شود.تصور عمومی بر اینست که عامل این نامرتبی دیر هنگام فشار رویشی دندان عقل است.در این مقاله سعی میکنیم تیوریهای مختلف را در مورد کراودینگ تاخیری یا نامرتبی دیر هنگام بررسی کنیم  :

1-رژیم غذایی :بر اساس این فرضیه رژیم غذایی سخت که در گذشته بخصوص در جوامع بدوی رواج داشته باعث کاهش پهنای دندانها میشده و این مسیله مانع از نامرتبی دندانی میشده است .رژیم غذایی نرم که امروزه در جوامع مدرن وجود دارد مانع از سایش های بین دندانی شده و زمینه را برای نامرتبی مساید میکند.این فرضیه بسیار منطقی و جذاب به نظر میرسید ولی بررسیهای متعدد صحت آنرا رد کرد و امروزه مورد پذیرش نمی باشد.

2-فشار ناشی از رویش دندان عقل .از آنجایی که زمان رویش دندان عقل با بروز نامرتبی تاخیری یکسان است این فرضیه تقویت شد که فشار رویشی دندان عقل میتواند دندانهای قدامی را دچار نامرتبی کند بخصوص اگر فضای کافی برای رویش این دندان وجود نداشته باشد و زاویه رویش آن به سمت جلو باشد.این فرضیه با وجودی که کاملا منطقی به نظر میآمد ولی نتوانست نامرتبی تاخیری را توجیه کند و در نهایت رد شد.نامرتبی تاخیری در افرادی که دندان عقل ندارند یا دندانهای عقل خود را کشیده اند نیز اتفاق میافتد پس باید عامل دیگری وجود داشته باشد.

3-رشد تاخیری فک پایین.بر اساس این فرضیه فک پایین در اواخر دهه دوم رشد خفیفی میکند . این رشد رابطه دندانهای قدامی را تغییر میدهد.اما بدن تمایل به حفظ رابطه قبلی دارد .در نتیجه دندان های فک پایین کمی به سمت عقب متمایل میشوند تا رابطه قبلی حفظ شود .نتیجه این تغییر زاویه دندانها ظهور نامرتبی دندانی است.    دکتر مهران آرمین متخصص ارتدنسی

 

 

wad طراحی وب سایت برنامه نویسی و اپلیکیشن